1. Strømstans Kr.sund 17.12.2019
  På grunn av arbeid på høyspent nettet i Kr.sund, vil det bli strømstans for kunder tilhørende nettstasjon 188 Hauggata 1. Tirsdag 17. desember fra kl.06:00 til ca. kl.07:00.
  Forventet nedetid: 1 time
  Tidsrom: 17.12.2019 Fra kl.06:00 til ca. kl.07:00
  Planlagt nedetid:
  17.12.2019
 2. Strømstans Averøy mandag 23.12.2019
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet blir det strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon Kristvik 3, mandag 23.12.2019 fra kl. 11.45 til ca. k.11.55 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca.10 minutter
  Tidsrom: 23.12.2019 fra kl.11.45 til ca.kl.11.55
  Planlagt nedetid:
  23.12.2019
 3. Strømbrudd på Tustna 23.12.2019
  Vi har dessverre en teknisk feil akkurat nå Kl. 12.40 Feilen på Tustna er nå funnet og bare kunder på nettstasjon 3 Golma er fortsatt berørt av feilen. Vi har for øyeblikket en feil mellom Tømmervågen og Raulia (Linvågen) på Tustna. Vi har mannskap på vei ut for feilretting og kommer tilbake nå vi vet mere. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Tidsrom: 23.12.2019
  Planlagt nedetid:
  23.12.2019
 4. Strømbrudd Tustna 23.12.2019
  Vi har dessverre et uventet strømbrudd På grunn av feil på høyspentnettet på Tustna blir det strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 3 Golma fra ca.kl.11.00 til ca. kl.17.00. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca. 6 timer
  Tidsrom: 23.12.2019 fra kl.11.00 til ca. kl.17.00
  Planlagt nedetid:
  23.12.2019
 5. Strømstans Tingvoll fredag 27.12.2019
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Tingvoll vil det bli strømstans for kunder på nettstasjon 670 Strupstad fredag 27. desember 2019 fra kl.13.00 til ca.kl.14.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca.1 time
  Tidsrom: 27.12.2019 Fra kl.13.00 til ca. kl. 14.00
  Planlagt nedetid:
  27.12.2019
 6. Strømbrudd Aure 01.01.2020 Oppdatert kl 11:50
  Vi har dessverre et uventet strømbrudd Vi har feil på høyspentnettet på Ertvågøya i Aure. Det er nå strekningen Skogset til Foldfjorden som er uten strøm. Vi leter fortsatt feil. Rettetid er foreløpig vanskelig å si. Da er alle kjente feil rettet og alle skal ha normal forsyning i Aure. Vi har flinke folk på saken som gjør sitt aller beste for å rette feilen så fort som mulig.
  Tidsrom: 01.01.2020
  Planlagt nedetid:
  01.01.2020
 7. Strømbrudd Smøla 01.01.2020 oppdatert Kl. 11.15
  Vi har dessverre et uventet strømbrudd Vi har for tiden feil på høyspentnettet på Smøla. Feil er lokalisert, rettetid er beregnet til ca. 3 timer 13:14 Feilen på Innveien er nå rettet og alle på Veiholmen har fått tilbake strømmen. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Tidsrom: 01.01.2020
  Planlagt nedetid:
  01.01.2020
 8. 13:47 Ustabil strømforsyning Averøy, Bådalen til yttersida
  Vi har dessverre et uventet strømbrudd Det er for tiden mye ut og innkoblinger fra Bådalen til yttersia av Averøy. Vi har mistanke om at det er sjøvann som legger seg på linjene på grunn av værforholdene som er nå med lite nedbør og mye vind. Vi har folk ute for og observere utviklingen og foreta vurderinger. Det er usikkert hvor lenge dette vil pågå. 14:20 Vi har nå lagt ut linjenettet fra Kårvåg til Hasseløy, dette for og koble ut delen av nettet som forårsaker utfallene. Vi søker fortsatt feil og rettetid er enda ikke klar. 14:44 Feilen er lokalisert til Sandøy, kunder mellom Setervågen og Hasseløy er fremdeles uten strøm. Det er mye vær på Sandøya og feilretting er ikke tilrådelig for øyeblikket. Vi skal reparere dette så snart været tillater dette. 16:43 Været har bedra seg og vi har kobla inn nettet igjen. Alle kundene har fått strømmen tilbake. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Tidsrom: 01.01.2020
  Planlagt nedetid:
  01.01.2020
 9. Strømstans Averøy, Rangøy / Sandøy
  På grunn av gårdagens hendelse med mange utfall må vi ha ei utkobling i dag for og reparere feilen. Utkoblinga vil skje fra ca klokken 1100 til ca klokken 1200. Kunder fra Kalvøy til og med Rangøy vil oppleve to korte stanser, mens kunder fra Lysø/Sandøya til Hasseløy vil være utkoblet i hele perioden. 10:55 På grunn av vindforholdene avlyser vi utkoblinga, det er ikke forsvarlig for våre mannskaper og klatre i masta i dette været.
  Forventet nedetid: Ca 1 time
  Tidsrom: 02.01.2020 Fra ca klokken 11.00 til ca klokken 1200
  Planlagt nedetid:
  02.01.2020
 10. 03.01 Feil på strømnettet til Veiholmen
  Vi har for tiden feil på strømnettet til Veiholmen, feilen er lokalisert og vi har mannskaper som holder på med feilretting. Vi håper strømmen er tilbake til klokken 0700.
  Tidsrom: 03.01.2020
  Planlagt nedetid:
  03.01.2020
 11. Strømstans mandag 6 januar Averøy, Sandøy
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Averøy, vil det bli strømstans for kunder på strekningen Sætervågen til Hasseløy. Og to korte stanser for kunder fra Kalvøy til Rangøy. Mandag den 6 januar, fra klokken 1000 til. ca. klokken 1100. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Tidsrom: 06.01.2020
  Planlagt nedetid:
  06.01.2020
 12. Feilsituasjon i NEAS 9. Januar kl.07:40
  I utgangspunktet skal alle meldte feil være rettet i løpet av natten, skulle det være noen som ennå ikke har fått strømmen tilbake, ta kontakt med NEAS på feilmeldings telefon 71581000.
  Tidsrom: 09.01.2020
  Påbegynt
  09.01.2020
 13. Problemer med strømforsyning til Ertvågøy
  Kl 23:50 Feilen på Ertvågøya er lokalisert i området Sørvågen, Sandshavn og Styrshavn. Vi jobber med feilsøking. Samtidig har vi feil på Sandvik på Tustna, her skal det skiftes transformator. Kl 21:43 Vi har for tiden problemer med strømforsyningen til Ertvågøy, feilsted er ukjent og vi holder på med og seksjonere nettet. Vi jobber med og få strømmen tilbake så snart som mulig. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Tidsrom: 08.01.2020
  Planlagt nedetid:
  08.01.2020
 14. Strømutfall Aspøya, mellom Bøyfot og Kvisvik
  Kl22:50 Feil er utbedret, og alle skal ha fått tilbake strømmen. Kl 22:36 Vi har for tiden feil mellom Bøyfot og Nålsund på Aspøy og Strømsnes. Feilretting pågår Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Tidsrom: 09.01.2020
  Planlagt nedetid:
  09.01.2020
 15. Feil på Ertvågøya
  Kl 04:50 Alle kjente feil på Ertvågøya er nå reparert. Kl 01:50 Vi har seksjonert feilen til å være i området Sørvågen-Sandshavn-Styrshavn Våre mannskaper jobber fortsatt med feilsøking. Kl 01:06 Vi har for tiden feil på Ertvågsøya Vi jobber med feilsøking. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Tidsrom: 12.01.2020
  Planlagt nedetid:
  12.01.2020
 16. Strømstans Aure 13.1.20
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. Det vil derfor bli strømstans for kunder på strekningen Olvik til Indre Fuglevåg på Ertvågøya. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca 5 timer
  Tidsrom: 13.01.2020 Fra klokken 10:00 til ca kl 15:00
  Planlagt nedetid:
  13.01.2020
 17. Feil på høyspent nettet Nordlandet
  KL.23:08 NEAS har for tiden en feil på høyspent nettet på Nordlandet, i området Omagata - Vestbase. Feilsøking pågår. Kl.23:53 Alle skal nå ha fått tilbake strømmen på Nordlandet. Er det noen som ikke har strøm, ring feilmeldingsvakta på tlf.71581000
  Tidsrom: 14.01.2020
  Planlagt nedetid:
  14.01.2020