1. Strømstans Smøla 24. juli
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Smøla, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon: 31 Skaget. Onsdag 24.juli fra klokken 9 til ca. kl. 13 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: 4 timer
  Tidsrom: 24.07.2019 Fra kl.9 til cs. kl. 13
  Planlagt nedetid:
  24.07.2019
 2. Strømstans Aure 25.07.2019
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Aure, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon: 105 Hjortåsen. Torsdag25.juli fra klokken 9 til ca. kl. 13. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: 4 timer
  Tidsrom: 25.07.2019 Fra kl.9 til ca. kl.13
  Planlagt nedetid:
  25.07.2019
 3. Strømstans Tustna
  Vi jobber jevnt og trutt med vedlikehold av strømnettet rundt om til alle nabolag på Nordmøre, for å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle. Det vil derfor bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon Sagvik Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca 1.time
  Tidsrom: 26.07.2019 Fra kl. 09.00 til ca. kl. 10.00
  Planlagt nedetid:
  26.07.2019
 4. Strømstans Tustna 29.juli 2019
  Vi jobber jevnt og trutt med vedlikehold av strømnettet rundt om til alle nabolag på Nordmøre, for å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle. Det vil derfor blir strømstans for kundertilknyttet nettstasjon Kalvik Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 1 time
  Tidsrom: 29.07.2019 Fra kl. 09.00 til ca. kl. 10.00
  Planlagt nedetid:
  29.07.2019
 5. Strømstans Smøla 31.juli 2019
  Vi jobber jevnt og trutt med vedlikehold av strømnettet rundt om til alle nabolag på Nordmøre, for å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle. Det vil derfor bli strømstans for kunder på strekningen Kalldalen til Ytre Roksvåg. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 3 timer
  Tidsrom: 31.07.2019 Fra kl. 09:00 til ca. kl. 12:00
  Planlagt nedetid:
  31.07.2019
 6. Strømstans Kristiansund 04. august 2019
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet i Kristiansund vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 11. Hønebukta på Innlandet, søndag 04. august 2019 fra kl.02.30 til ca. kl. 09.30 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca. 7 timer
  Tidsrom: 04.08.2019 02.30 - ca.kl.09.30
  Planlagt nedetid:
  04.08.2019
 7. Strømstans Smøla 05.august 2019
  Vi jobber jevnt og trutt med vedlikehold av strømnettet rundt om til alle nabolag på Nordmøre, for å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Smøla vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 107 Tjernøy 3 mandag 05.august 2019 fra kl.09.00 til ca. kl.11.30 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca.2,5 timer
  Tidsrom: 05.08.2019 09.00 til ca.kl. 11.30
  Planlagt nedetid:
  05.08.2019
 8. Strømstans Smøla onsdag 07.august
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Smøla vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjonene139 Brendskaget og 124 Aunvågen onsdag 07.august 2019, fra kl.09.00 til ca. kl.12.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 3 timer
  Tidsrom: 07.08.2019 09.00 til ca.kl.12.00
  Planlagt nedetid:
  07.08.2019
 9. Strømstans Smøla torsdag 08.august 2019
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Smøla vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 112 Lervik 2 torsdag 08.august 2019 fra kl.09.00 til ca. kl.12.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca.3 timer
  Tidsrom: 08.08.2019 Fra kl.09.00 til ca.kl.12.00
  Planlagt nedetid:
  08.08.2019
 10. Strømstans Tustna fredag 09.august 2019
  Vi har dessverre et uventet strømbrudd På grunn av feil på linjenettet er det strømstans på strekningen fra Haltvika til Karlsvika på Tustna Vi håper å finne feilen så snart som mulig. Ved eventuelle observasjoner av feil ønskes at dette rapporteres til NEAS. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Tidsrom: 09.08.2019
  Planlagt nedetid:
  09.08.2019
 11. Strømstans Kristiansund mandag 12.august 2019
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på lavspentnettet i Kristiansund blir det strømstans for en del kunder i Nedre Enggate natt til mandag 12.august 2019 fra kl.02.15 til ca.kl.07.00 Berørte kunder varsles med melding på SMS Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca.5 timer
  Tidsrom: 12.08.2019 02.15 til ca.kl.07.00
  Planlagt nedetid:
  12.08.2019