1. Strømstans Tingvoll, Årsundøy 10 september
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Tingvoll, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon, Årsundøy. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: 6 Timer
  Tidsrom: 10.09.2018 Fra klokken 0900 til ca klokken 1500
  Planlagt nedetid:
  10.09.2018
 2. Strømstans Tingvoll, Havdal 11 september
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Tingvoll, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon Havdal. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: 3 Timer
  Tidsrom: 11.09.2018 Fra klokken 0900 til ca klokken 1200
  Planlagt nedetid:
  11.09.2018
 3. Strømstans Tustna, Karlsvik. 12 september
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Tustna, vil det bli strømstans for kunder på strekningen, Haltvik til Karlsvik. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: 7 Timer
  Tidsrom: 12.09.2018 Fra klokken 0800 til ca klokken 1500
  Planlagt nedetid:
  12.09.2018
 4. Strømstans Tingvoll, Havdal 13 september
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Tingvoll, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon Havdal. Torsdag den 13 september fra klokken 0900 til ca. kl. 1500. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca 6 timer
  Tidsrom: 13.09.2018 fra klokken 0900 til ca klokken 1500
  Planlagt nedetid:
  13.09.2018
 5. Strømstans Frei, fredag 14.september 2018
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Frei vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 507 Harpskaret fredag 14. september fra kl.09.00 til ca.kl.11.30 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca.2,5 timer
  Tidsrom: 14.09.2018 Fra kl.09.00 til ca.kl.11.30
  Planlagt nedetid:
  14.09.2018
 6. Strømstans Kristiansund, onsdag 19. september 2018
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet i Kristiansund vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 139 Nergata onsdag 19. september fra kl.09.00 til ca. k. 17.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 8 timer
  Tidsrom: 19.09.2018 Fra kl.09.00 til ca. kl.17.00
  Planlagt nedetid:
  19.09.2018
 7. Strømstans Aure, onsdag 19. september 2018
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet i Aure vil det bli strømstans for kunder på strekningen fra Tuva til Årvåg Ytre i Årvågsfjorden onsdag 19. september fra kl.10.00 til ca. kl. 11.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 1 time
  Tidsrom: 19.09.2018 Fra kl.10.00 til ca. kl.11.00
  Planlagt nedetid:
  19.09.2018