1. Strømstans Tustna
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Tustna, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjonen Fætten. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 3 timer
  Tidsrom: 16.10.2018 Fra kl.09.00 til ca.kl.12.00
  Planlagt nedetid:
  16.10.2018
 2. Strømstans Averøy, Langbakken 17 oktober
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Averøy, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjonen, Langbakken. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca 3 timer
  Tidsrom: 17.10.2018 Fra kl.18.00 til ca.kl.21.00
  Planlagt nedetid:
  17.10.2018
 3. Strømstans Kristiansund
  Vi jobber jevnt og trutt med vedlikehold av strømnettet rundt om til alle nabolag på Nordmøre, for å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet i Kristiansund, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon Skorpa tirsdag 23.oktober fra klokken 09.00 til ca. kl. 13.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 4 timer
  Tidsrom: 23.10.2018 Fra kl. 09.00 til ca. kl. 13.00
  Planlagt nedetid:
  23.10.2018
 4. Strømstans Averøy 23.10.2018
  Vi har dessverre et uventet strømbrudd På grunn av feil på trafo i nettstasjon 98 Henda 2 er kundene på denne kretsen berørt av en strømstans. Vi håper at strømmen skal være tilbake ca. kl. 14.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca 1,5 timer
  Tidsrom: 23.10.2018 Til ca.kl.14.00
  Planlagt nedetid:
  23.10.2018
 5. Strømstans Kristiansund torsdag 25.oktober
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet i Kristiansund vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 123 Persløkka Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 4 timer.
  Tidsrom: 25.10.2018 fra 09.00 til ca. kl. 13.00
  Planlagt nedetid:
  25.10.2018
 6. Strømstans Tingvoll fredag 26.oktober 2018
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikhold på høyspentnettet på Tingvoll vil det bli strømstans for kunder på nettstasjon 270 Ormset, Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca 1,5 timer
  Tidsrom: 26.10.2018 Strømstans Tingvoll fredag 26.oktober
  Planlagt nedetid:
  26.10.2018
 7. Strømstans Kristiansund 1.11.18
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. Det vil derfor bli strømstans for kunder i området Kvennberggata, Dalegata, Grendalsgata og Nordalsveien. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca 1 time
  Tidsrom: 01.11.2018 Fra kl.09.00 til ca.kl.10:00
  Planlagt nedetid:
  01.11.2018
 8. Strømstans Tingvoll 1.11.18
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. Det vil derfor bli strømstans på strekningen Hagan-Hals-Rakstang. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca 3 timer
  Tidsrom: 01.11.2018 Fra kl.11.00 til ca.kl.14.00
  Planlagt nedetid:
  01.11.2018
 9. Strømstans Aure. Ruøy Nord
  Vi jobber jevnt og trutt med vedlikehold av strømnettet rundt om til alle nabolag på Nordmøre, for å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle. Det vil derfor bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon Ruøy Nord Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 2 timer
  Tidsrom: 09.11.2018 Fra kl. 08.30 til ca. kl. 10.30
  Planlagt nedetid:
  09.11.2018
 10. Strømstans Smøla, Skaget 2
  Vi jobber jevnt og trutt med vedlikehold av strømnettet rundt om til alle nabolag på Nordmøre, for å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle. Det vil derfor bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon Skaget 2. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 2 timer
  Tidsrom: 12.11.2018 Fra kl. 12.00 til ca. kl. 14.00
  Planlagt nedetid:
  12.11.2018