1. Strømstans Aure fom. tirsdag 21.09.2020 tom. torsdag 23.09.2021
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Aure vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 139 Rennsjøen fra kl.08.00 til ca. kl.14.00 fom. tirsdag 21.september tom. torsdag 23.september, 2021 Vi beklager de ulemper dette kan medføre.
  Forventet nedetid: ca. 6 timer, tirsdag,onsdag og torsdag
 2. Strømstans Aure tirsdag 21.09.20201til torsdag 23.09.2021
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Aure vil det bli strømstans for kunder som får denne meldingen og som er tilknyttet nettstasjonene 61 Kjørsvik og 2890 Kjørsvik Nord fom. onsdag 22.09.2021 tom. torsdag 23.09.2021 fra kl.08.00 - i max 5 minutter - og fra ca.kl.14.00 i max 5 minutter. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.
  Forventet nedetid: ca. 5 minutter
 3. Strømstans Aure, 21-24.09.2021
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Aure vil det bli korte strømstanser for kunder på strekningen fra Ulfsnes til Nyengen fom. tirsdag 22.09.2021 tom.fredag 24.09.2021. Det blir en kort stans - max 5 minutter - mellom kl.08.00 og kl.10.00 og en kort stans -max 5 minutter - mellom kl.16.30 og kl.18.30. Stansen blir foretatt pga. til- og frakobling av aggregat. Vi beklager de ulemper dette kan medføre. Vi kommer tilbake med nye meldinger for videre arbeid på nettet.
  Forventet nedetid: ca.5 minutter
 4. Strømstans Frei mandag 27. september 2021
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Frei, vil det bli strømstans for kunder på strekningen fra Flatsetøya/Flatset til Frei som mottar denne meldingen, mandag 27. september fra kl.08.00 til ca. kl. 09.00. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.
  Forventet nedetid: ca.1 time
  Tidsrom: 27.09.2021 fra kl.08.00 til ca.kl.09.00
  Planlagt nedetid:
  27.09.2021
 5. Strømstans Frei mandag 27. september, 2021
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Frei, vil det bli strømstans for kunder på strekningen fra Frei til Or som mottar denne meldingen, mandag 27.september fra 09.00 til ca. kl.16.00.
  Forventet nedetid: ca.7 timer
  Tidsrom: 27.09.2021 fra kl.09.00 til ca.kl. 16.00
  Planlagt nedetid:
  27.09.2021
 6. Strømstans Frei mandag 27. september 2021
  Kl 19:35 Alle kunder skal ha fått strømmen tilbake. Vi har for øyeblikket høyspentfeil på Frei som berører kunder på strekningen Bolga-Vadsteinsvika-Møstområdet-Flatsetsundet-Flatsetøya til Frei. Vi har mannskap ute for feilsøking og håper at vi så snart som mulig får utbedret feilen. OPPDATERING STRØMSTANS FOR KUNDER PÅ FREI KL.18.15 Vi har nå funnet en feil på høyspentlinja i Bolga som vi har folk på vei for utbedring. Vi håper at feilen skal være utbedret og at våre kunder skal få strømmen tilbake i løpet av ca. 2timer Vi beklager ulempene dette medfører.
  Tidsrom: 27.09.2021
  Planlagt nedetid:
  27.09.2021
 7. Strømstanser Frei 30.9.21
  På grunn av vedlikehold av høyspentnettet på Frei vil det bli følgende strømstanser torsdag 30.9.21 På strekningen Flatsetsund, hele Flatsetøya og Krifast fra klokken 08:00 til ca kl 09:00 På strekningen Stallberget, Freistranda og Frei grendehus fra klokken 08:00 til ca kl 16:00 På nettstasjon Frei fra kl 15:00 til ca kl 16:00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Tidsrom: 30.09.2021
  Planlagt nedetid:
  30.09.2021
 8. Strømstans Aure onsdag 29.09.2021 og torsdag 30.09.2021
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Aure vil det bli strømstans for kunder som er tilknyttet nettstasjonene 61 Kjørsvik og 2890 Kjørsvik Nord onsdag 29.09.2021 og torsdag 30.09.2021 fra kl.08.00 - i max 5 minutter - og fra ca.kl.14.00 i max 5 minutter.
 9. Strømstans Aure onsdag 29.09.2021 og torsdag 30.09.2021
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Aure vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 139 Rennsjøen fra kl.08.00 til ca. kl.14.00 Onsdag 29.september og torsdag 30.september, 2021
 10. Strømstans Aure 5-6-7 oktober
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet i Aure, vil det bli strømstans for kunder tilhørende nettstasjon 139 Rennsjøen. Tirsdag 5. oktober, onsdag 6. oktober og torsdag 7 oktober mellom kl.8 og ca. kl.14. I tillegg vil det bli kortere strømstans kl.8 og kl. 14 for kunder tilhørende nettstasjon Kjørsvik og Kjørsvik Nord for omkobling til aggregat. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Tidsrom: 05.10.2021
  Planlagt nedetid:
  05.10.2021
 11. Strømstanser Aure, onsdag 06.10.2021 til fredag 08.10.2021
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Aure vil det bli korte strømstanser for kunder på strekningen fra Ulfsnes til Nyengen fom. onsdag 06.10.2021 tom. fredag 8.10.2021. Det blir en kort stans - max 5 minutter - mellom kl.08.00 og kl.10.00 og en kort stans -max 5 minutter - mellom kl.16.30 og kl.18.30. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca 5min
 12. Strømstans Tingvoll 11.oktober 2021
  Vi jobber jevnt og trutt med vedlikehold av strømnettet rundt om til alle nabolag på Nordmøre, for å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle. Det vil derfor bli strømstans for kunder på strekningen Skar til Havdal. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca.5 timer
  Tidsrom: 11.10.2021 Fra kl. 09.00 til ca. kl. 14.00
  Planlagt nedetid:
  11.10.2021
 13. Strømstans Frei 12.oktober 2021
  På grunn av omkoblinger i høyspentnettet på Frei vil det for kunder som bor på Flatsetøya og i tillegg for Krifasttunellen bli en kort strømstans, max 5 minutter, i tidsrommet mellom kl. 08.00 og 08.30 og igjen mellom kl.15.00 og 16.00 tirsdag 12.oktober 2021. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Tidsrom: 12.10.2021
  Planlagt nedetid:
  12.10.2021
 14. Strømstans Frei 12.oktober 2021
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. Det vil derfor bli strømstans for kunder i Flatsetsundet og på Flatsetøya. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca.5 timer
  Tidsrom: 12.10.2021 Fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00
  Planlagt nedetid:
  12.10.2021
 15. Strømstans Aure 13.oktober 2021
  Vi jobber jevnt og trutt med vedlikehold av strømnettet rundt om til alle nabolag på Nordmøre, for å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle. Det vil derfor bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjonene Dromnes, Dromnes Boligfelt og Dromnes Vest Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 7 timer
  Tidsrom: 13.10.2021 Fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00
  Planlagt nedetid:
  13.10.2021
 16. Strømstans Tingvoll 14.oktober 2021
  Vi jobber jevnt og trutt med vedlikehold av strømnettet rundt om til alle nabolag på Nordmøre, for å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle. Det vil derfor bli strømstans for kunder på strekningen Øydegard kai til Treeikrem. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 6 timer
  Tidsrom: 14.10.2021 Fra kl. 09.00 til ca. kl. 15.00
  Planlagt nedetid:
  14.10.2021
 17. Strømstanser Aure 12. 13. 14. og 15 oktober 2021
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet i Aure vil det bli korte strømstans for kunder på strekningen fra Ulfsnes til Nyengen f.o.m. tirsdag 12.oktober t.o.m. fredag 15.oktober Det blir korte stans – ca.5minutter – mellom kl.08.00 og kl. 10.00 og en kort stans - ca. 5 minutter – mellom kl. 16.30 og kl. 18.30 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca.5 min
 18. Strømstans Tingvoll Lørdag 16.10.2021
  Oppdatert Kl. 1800. Vi har dessverre trafohavari på trafo Eikrem 1, på Øydegard. Våre mannskaper jobber nå med å få skiftet denne. Reparasjons arbeidet vil foregå utover kvelden. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Tidsrom: 16.10.2021
  Planlagt nedetid:
  16.10.2021
 19. Strømstans Kristiansund onsdag 20 oktober 2021.
  På grunn av vedlikehold av lavspentnettet i Kristiansund, vil det bli strømstans for enkelte kunder i Flakaveien på Innlandet. Onsdag. 20 oktober 2021 fra kl. 09:00 til ca. kl. 11:00. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 2 timer
  Tidsrom: 20.10.2021 Fra kl. 0900 til ca. kl. 1100.
  Planlagt nedetid:
  20.10.2021
 20. Strømstans Kristiansund torsdag 21 oktober 2021
  På grunn av vedlikehold av høyspentnettet i Kristiansund vil det bli 2 korte strømstanser for kunder tilkoblet nettstasjon 163 Knudtzonhaven. Torsdag 21.oktober 2021. Strømstans morgen, fra kl. 09:00 til ca. kl. 09:15. Strømstansen på ettermiddagen blir varslet via SMS i god tid. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 15 minutter
  Tidsrom: 21.10.2021 Fra kl. 0900 til ca. kl. 0915
  Planlagt nedetid:
  21.10.2021
 21. Strømstans Smøla Torsdag 21 Oktober 2021.
  På grunn av vedlikehold av høyspentnettet på Smøla, vil det bli strømstans for kunder tilkoblet nettstasjon 110 Hopshaug. Torsdag 21.oktober 2021 fra kl. 09:00 til ca. kl. 11:00. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 2 timer
  Tidsrom: 21.10.2021
  Planlagt nedetid:
  21.10.2021