1. Strømstans Smøla, Dampleia
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Smøla, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon, Dampleia. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca 2 timer
  Tidsrom: 04.03.2020 fra klokken 0830 til ca klokken 1030
  Planlagt nedetid:
  04.03.2020
 2. Strømstans Fei, Ørnvikmyra 5 mars
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Frei, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon Ørnvikmyra. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca 2 timer
  Tidsrom: 05.03.2020 Fra klokken 0900 til ca klokken 1100
  Planlagt nedetid:
  05.03.2020
 3. Strømstans Tingvoll tirsdag 10.mars, 2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av feil på høyspentnettet i Tingvoll vil det bli strømstans for kunder på nettstasjonene Gjellan, Rollandgrenda og Ånes,samt avgr, mot Hegerberget og Gjørsvik, tirsdag 11. mars fra kl.11.30 til ca.kl.12.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca.30 minutter
  Tidsrom: 10.03.2020 fra kl.11.30 til ca.kl.12.00
  Planlagt nedetid:
  10.03.2020
 4. Strømstans Smøla Onsdag 11 mars. 2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Smøla vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjonene 35 Dølstad, 37 Kvilarhaug og 144 Kvammen onsdag 11. mars fra kl.09.00 til ca.kl.13.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca. 4 timer
  Tidsrom: 11.03.2020 fra kl.09.00 til ca. kl.13.00
  Planlagt nedetid:
  11.03.2020
 5. Strømstans Kristiansund, onsdag 11.mars, 2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på lavspentnettet i Kristiansund vil det bli strømstans for en del kunder i Lyhsenga og Wesselgate på Innlandet, onsdag 11.mars fra kl.09.00 til ca.kl. 12.00. 11 kunder er varslet med melding på SMS. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca.3 timer
  Tidsrom: 11.03.2020 fra kl.09.00 ttil ca. kl.12.00
  Planlagt nedetid:
  11.03.2020
 6. Feil på strømnettet Tustna
  Vi har dessverre et uventet strømbrudd i området Fætten og Synnamyra på Tustna. Montører et ute på feilretting. Det er en graveskadet høyspentkabel som må repareres, Det forventes at dette er utbedret til ca kl 20:00 KL 19:55. Vi har noen tekniske utfordringer, og strømmen vil ikke være tilbake før ca kl 21:00 Kl 20:40 Feilen er rettet og alle skal ha fått tilbake strømmen.
  Tidsrom: 12.03.2020
  Planlagt nedetid:
  12.03.2020
 7. Strømstans Kristiansund onsdag 11.mars, 2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet i Kristiansund vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 104 Wesselenga onsdag 11. mars fra kl.13.00 til ca. kl.13.10 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca.10 minutter
  Tidsrom: 12.03.2020 fra kl.13.00 til ca.kl.13.10
  Planlagt nedetid:
  12.03.2020
 8. Feil på strømnettet Averøy 17.03.2020
  Kl.17 Vi har for tiden feil på høyspent nettet på Averøy. Kunder tilhørende nettstasjon 199 Røssvollen er berørt av dette. Feilsøking pågår. Kl.17:40 Vi har dessverre ett havari på en trafo som må byttes til kunder tilhørende nettstasjon 199 Røssvollen. Beregner å ha strømmen tilbake innen 2 timer. Kl.20:15 Arbeidet med bytte av trafo er utført, og alle skal ha fått strømmen tilbake. Hvis noen fremdeles ikke har fått strøm, ta kontakt på feilmeldings telefon 71581000
  Tidsrom: 17.03.2020
  Planlagt nedetid:
  17.03.2020
 9. Strømstans Tustna/Aure 24.03.2020
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Tustna. vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon: 70 Barskaret. Tirsdag 24. mars fra klokken 08:30 til ca. kl. 11
  Forventet nedetid: 2,5 timer
  Tidsrom: 24.03.2020 fra kl.08:30 til ca. kl.11
  Planlagt nedetid:
  24.03.2020
 10. Strømstans Kr.sund 26.03.2020
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet i Kristiansund, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon: 24 Vanndammen. Torsdag 26. mars fra klokken 07:00 og i ca. 15 minutter.
  Forventet nedetid: 15 minutter
  Tidsrom: 26.03.2020 Fra kl. 07:00 til ca. kl.07:15
  Planlagt nedetid:
  26.03.2020
 11. Strømbrudd Kristiansund 26.03.2020 Oppdatert kl. 18:20
  Vi har dessverre et uventet strømbrudd Entreprenør har vært uheldig og skadet en høyspentkabel på Innlandet som nå fører til at kunder forsynt fra nettstasjonene Jonassenskjærva og Jutvika er strømløse. Rettetid er enda noe usikkert, men vi håper strømmen er tilbake innen kl. 20.00 i kveld. Oppdatert kl 18.20 Da skal alle ha fått tilbake strømmen på Innlandet. Om noen fortsatt har problemer sjekk sikringer i eget sikringsskap før dere ringer feilmeldingen på 71581000. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca 6 timer
  Tidsrom: 26.03.2020 Fra kl 14:40 til ca. kl. 20.00
  Planlagt nedetid:
  26.03.2020
 12. Strømstans Tingvoll 26.03.2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. Det vil derfor bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon Hanem Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 2 timer
  Tidsrom: 26.03.2020 Fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00
  Planlagt nedetid:
  26.03.2020