1. Strømstans Voldvatnet 2.7.20
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. det vil derfor bli strømstans i områder Veidestien, Voldvatnet og Buesvingen. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 7 timer
  Tidsrom: 02.07.2020 Fra klokken 09:00 til ca kl 16:00
  Planlagt nedetid:
  02.07.2020
 2. Strømstans Smøla 6 og 7 juli
  På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Smøla, vil det bli strømstanser for kunder tilknyttet nettstasjon 95 Veidholmen 2. Opptil 2 timers varighet mandag 6 og tirsdag 7 juli mellom kl. 09:00 og ca. kl.14:30 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 2 timer
  Tidsrom: 06.07.2020
  Planlagt nedetid:
  06.07.2020
 3. Strømstans Kristiansund fredag 10. juli 2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på lavspentnettet på Meløya i Kristiansund, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 34 Bentnesset fredag 10. juli 2020 fra kl.12.00 til ca. kl.14.00. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 2 timer
  Tidsrom: 10.07.2020 fra kl. 12.00 til ca. kl. 14.00
  Planlagt nedetid:
  10.07.2020
 4. Strømstans Averøy fredag 10. juli 2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Averøya, vil det bli strømstans for kunder på nettstasjon 156 Ramsøy, fredag 10. juli fra kl.10.00 til ca. kl. 12.00. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 2 timer
  Tidsrom: 10.07.2020 fra kl.10.00 til ca. kl.12.00
  Påbegynt
  10.07.2020
 5. Strømstans Kristiansund onsdag 15.juli 2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av omkobling på lavspentnettet i Kristiansund vil det bli strømstans for en del kunder i Nedre Enggate og Skolegata onsdag 15.juli fra kl.07.45 og i ca. 5 minutter. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca.5 minutter
  Tidsrom: 15.07.2020 fra kl.08.45 og i ca. 5 minutter
  Planlagt nedetid:
  15.07.2020
 6. Strømstans Averøy, onsdag 15.juli 2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Averøy vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 103 Langbakken, onsdag 15.juli 2020 fra kl.12.00 til ca. kl.12.15 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca. 15 minutter
  Tidsrom: 15.07.2020 fra kl.12.00 til ca. kl.12.15
  Planlagt nedetid:
  15.07.2020
 7. Strømstans Frei fredag 17.07.2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Frei, vil det bli strømstans til kunder tilknyttet nettstasjon Bolgveien. Strømstansen blir fredag 17.07.2020, fra kl. 09:00 – 1100. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 2timer
  Tidsrom: 17.07.2020 Fra Kl. 09:00 til ca kl 11:00
  Planlagt nedetid:
  17.07.2020
 8. Strømstans Smøla 22.07.2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Smøla, vil det bli strømstans til kunder tilknyttet nettstasjon Veidholmen 2. Strømstansen blir Onsdag 22.07.2020, fra kl. 08:00 til ca. kl. 0815. Vi beklager ulempen dette måtte medføre. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca. 15min.
  Tidsrom: 22.07.2020 Fra kl. 08:00 til ca. kl. 08:15
  Planlagt nedetid:
  22.07.2020
 9. Strømstans Averøy 29.07.2020
  Vi jobber jevnt og trutt med vedlikehold av strømnettet rundt om til alle nabolag på Nordmøre, for å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle. Det vil derfor bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon Kornstad Aldershjem Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: 1 time
  Tidsrom: 29.07.2020 Fra kl.10.00 til ca. kl. 11.00
  Planlagt nedetid:
  29.07.2020
 10. Strømstans Solskjelsøya 30.7.20
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. Det vil derfor bli strømstans for kunder på Solskjelsøya på Tustna. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 8 timer
  Tidsrom: 30.07.2020 Fra kl. 09.00 til ca. kl. 17.00
  Planlagt nedetid:
  30.07.2020