1. Strømstans Einset til Faksvågen, Torsdag 22.februar 2018
    For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Aspøya, vil det bli strømstans for kunder på strekningen Einset til Faksvågen, Torsdag 22.februar fra kl.09.00 til ca.kl. 12.00. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
    Forventet nedetid: 3 timer
    Tidsrom: 22.02.2018 09.00 til 12.00
    Planlagt nedetid:
    22.02.2018
Ved feil, ring feilmeldingstelefon 71581000