1. Strømstans Smøla torsdag 25.04.2019
    På grunn av vedlikehold på lavspentnettet i Hellesfjord på Smøla vil det bli strømstans for en del av kundene tilknyttet nettstasjon 19 Hellesfjord Torsdag 25 april fra kl.09.00 til ca. kl.12.00. Vi beklager de ulempene dette eventuelt kan medføre. Berørte kunder er varslet med SMS-melding.
    Tidsrom: 25.04.2019
    Planlagt nedetid:
    25.04.2019
Ved feil, ring feilmeldingstelefon 71581000