1. Strømstans Smøla onsdag 12. desember 2018
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Smøla vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 112 Lervik 2, onsdag 12 desember fra kl.09.30 til ca kl.13.30 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: fra 09.30 til ca. kl. 13.30
  Tidsrom: 12.12.2018 Ca. 4 timer
  Planlagt nedetid:
  12.12.2018
 2. Strømstans Tingvoll torsdag 06 desember 2018
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. Det vil bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 780 Revfarmen torsdag 06.desember fra kl.09.00 til ca.kl.15.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca. 6 timer
  Tidsrom: 06.12.2018 Fra kl.09.00 til ca.kl.15.00
  Planlagt nedetid:
  06.12.2018
 3. Strømstans Aure mandag 22. oktober 2018
  Det kraftige uværet har dessverre medført flere feil i strømnettet På grunn av tordenvær har vi feil på nettstasjon 140 Nordlandet høydebasseng. Våre mannskaper er i gang med feilretting og vi håper at feilen vil kunne være rettet før kl.13.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: 2,5 timer
  Tidsrom: 22.10.2018 til ca. kl.13.00
  Planlagt nedetid:
  22.10.2018
Ved feil, ring feilmeldingstelefon 71581000