1. Strømstans Tustna 26.9.18
    For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. Det vil derfor bli strømstans for kunder i området: Fætten. (gamle Tustna plast) Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
    Forventet nedetid: Ca 2 timer
    Tidsrom: 26.09.2018 Fra kokken 09:00 til ca kl 11:00
    Planlagt nedetid:
    26.09.2018
Ved feil, ring feilmeldingstelefon 71581000