1. Strømstans Smøla 04.11.2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Smøla, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 52 Skjølberg og 50 Ragnes. Onsdag 04. november fra kl.10.00 til ca.kl.13.00. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 3 timer.
  Tidsrom: 04.11.2020 Fra kl. 1000 til ca. 1300
  Planlagt nedetid:
  04.11.2020
 2. Strømstans Smøla 03.11.2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Smøla, vil det bli strømstans for kunder på strekningen Ersnes – Stensønes. Tirsdag 03. november fra kl.09.30 til ca.kl.12.30. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: Ca. 3 timer
  Tidsrom: 03.11.2020 Fra kl. 0930 til ca. kl. 1230
  Planlagt nedetid:
  03.11.2020
Ved feil, ring feilmeldingstelefon 71581000