1. Strømstans Tustna 19. juni
    For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Tustna, vil det bli strømstans for kunder på strekningen: Solskjeløya - Storøya Onsdag den 19. juni fra klokken 9 til. ca. klokken 10 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
    Forventet nedetid: 1 time
    Tidsrom: 19.06.2019 Fra kl.09 til ca. kl.10
    Planlagt nedetid:
    19.06.2019
Ved feil, ring feilmeldingstelefon 71581000