1. Strømstans Aure mandag 22. oktober 2018
    Det kraftige uværet har dessverre medført flere feil i strømnettet På grunn av tordenvær har vi feil på nettstasjon 140 Nordlandet høydebasseng. Våre mannskaper er i gang med feilretting og vi håper at feilen vil kunne være rettet før kl.13.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
    Forventet nedetid: 2,5 timer
    Tidsrom: 22.10.2018 til ca. kl.13.00
    Planlagt nedetid:
    22.10.2018
Ved feil, ring feilmeldingstelefon 71581000