1. Strømstans Kristiansund torsdag 27.februar
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på lavspentnettet i Kristiansund blir det strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 104 Wesselenga på Innlandet torsdag 27. februar i ca. 20 minutter i tidsrommet fra kl.09.00 til ca.kl.13.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca.20. minutter
  Tidsrom: 27.02.2020 ca.20 minutter mellom kl.09.00 til ca.kl. 13.00
  Planlagt nedetid:
  27.02.2020
 2. Strømstans Kristiansund torsdag 27. februar 2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på lavspentnettet i Kristiansund blir det strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 104 Wesselenga torsdag 27. februar fra kl. 09.00 til ca.kl.13.00 For ytterligere informasjon og oppdateringer se https://www.neasnett.no/hjelp/driftsmeldinger Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: ca.4 timer
  Tidsrom: 27.02.2020 fra kl.09.00 til ca. kl. 13.00
  Planlagt nedetid:
  27.02.2020
 3. Strømstans Tingvoll torsdag 27. februar 2020
  For å sikre stabil og sikker strømforsyning til alle, må vi jevnlig utføre service og utbedring i nettet. På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Tingvoll vil det strømstans for kunder på nettstasjonene Rollandgrenda og Gjellan og på strekningen fra Ånes til Gjørsvik torsdag 27. februar fra kl.09.00 til ca.kl.15.00 Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
  Forventet nedetid: 6 timer
  Tidsrom: 27.02.2020 fra kl.09.00 til ca. kl. 15.00
  Planlagt nedetid:
  27.02.2020
Ved feil, ring feilmeldingstelefon 71581000