Automatiske strømmålere

Vi har nå installert 21 000 strømmålere på Nordmøre! Med automatisk strømmåler trenger du ikke lenger lese av strømmen selv.

Alle landets strømkunder skal ha fått automatisk strømmåler innen 1. januar 2019. Dette gir flere fordeler:

  • Du slipper å lese av strømmåleren.
  • Du får bedre oversikt over ditt forbruk.
  • Strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet, og rettes raskere.
  • Smarte tilleggstjenester gjør det enklere å styre strømforbruket.
Smartere strømbruk
De nye strømmålerne lar deg bruke strøm mer effektivt. Hvis strømprisen blir for høy, kan du for eksempel utsette kveldsdusjen eller lading av elbilen noen timer. Stadig flere elektriske dingser oppfatter dette automatisk. Du bruker strøm på en smartere måte — uten å løfte en finger!
Færre strømbrudd og raskere retting
Smartere strømbruk gir jevnere belastning på strømlinja. Dette reduserer faren for strømbrudd. Dersom strømmen likevel forsvinner, vil de nye målerne varsle nettselskapet automatisk. Feilen kan rettes raskere, og konsekvensene blir mindre.
Gebyr for ikke-automatiske strømmålere
Kunder med strømanlegg uten fjernavlest automatisk strømmåler (AMS-måler) vil fra 2019 bli fakturert et gebyr for ikke-automatisk strømmåler på kr.1975,- inkludert merverdiavgift per år. Gebyret skal dekke inn merkostnadene ved å beholde den gamle måleren.