Vi pusser opp nettsiden vår! Design og farger vil derfor variere litt fra side til side. Har du innspill eller tilbakemeldinger tar vi gjerne imot de på: web@neas.mr.no.

Hvordan bruke din nye automatiske strømmåler? 

Alle Neas sine kunder har nå fått ny automatisk strømmåler. Det er viktig at du som kunde setter deg inn i hvordan din nye måler fungerer.

Strømmåleren din sender automatisk målerverdier til ditt nettselskap. Det betyr at du slipper å gjøre dette manuelt. For at dette skal fungere må den automatiske målereren være tilkoblet spenning. Er den ikke det, vil innsending av målerverdier stoppe og nettselskapet vil få feilmelding fra din måler.

Bruker du å slå av strømmen når du ikke oppholder deg i boenheten? Da ønsker vi at du bruker målerens innebygde bryterfunksjon til å gjøre anlegget strømløst. Ditt anlegg vil da være frakoplet, men måleren fungerer og nettselskapet vil ha kontakt med måleren.

Displayet

På strømmåleren din har du et display, samt ett sett med knapper. Displayet viser ditt strømforbruk. Under displayet finner du to lys, og to knapper.

Dersom displayet på strømmåleren din er tomt kan det være at hovedsikringen ikke er på. Skru på hovedsikringen i sikringsskapet før du går videre.

Lampene

Det nederste av de to lysene forteller noe om status på din målerenhet. Om denne er slukket, er måleren tilkoblet. Blinker den, er måleren frakoblet.

Lyser den konstant rødt, er dette tegn på at måleren er blokkert. Dersom dette skjer, kan du ta kontakt med oss på 71 56 55 25.

Slik skrur du måleren PÅ

  1. Bryterdiode blinker rødt
  2. Hold venstre trykknapp inne i ca 6 sekunder. Bryteren koples inn (tydelig klikk høres), bryterdiode slukker. Strømmen er slått på.

Slik skrur du måleren AV

  1. For å skru AV måleren, klikker du venstre knapp 1 gang.
  2. Deretter vises teksten "DCON" i displayet.
  3. Når du ser denne teksten, klikker du en gang til, men denne gangen holder du knappen inne i cirka 6 sekunder. Du kommer til å høre en klikkelyd når måleren blir skrudd av.
  4. Du vil deretter se at den nederste av de to lampene begynner å blinke. Dette er et tegn på at strømmåleren din er skrudd av, men er klar til å skrues på igjen.
Automatiske strømmålere
Det er mange fordeler med en automatisk strømmåler. Blant annet trenger du ikke lenger lese av strømmen, du får bedre oversikt over ditt strømforbruk og strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet.
Les mer