Priser og vilkår

Oppsigelse av abonnement 
Flytting og oppsigelse av abonnement varsles NEAS. Benytt gjerne e-post neas@neas.mr.no eller ta kontakt med vårt lokale Kundesenter på telefon 71 56 55 00. 

Priser stenging/ Gjenåpning av anlegg
Stenging i forbindelse med mislighold av betaling, tekniske mangler e.l.:
Stenging utføres uten omkostninger. 
Gjenåpning kr. 1.155,- yrkesdager mellom kl.08.00–15.00. Utenom denne tid kr.1.733,-.

Øvrige stenginger:
Stenging i forbindelse med kunders egeninitierte årsaker, som f.eks. ved lengre fravær:
Stenging kr. 1.155,-. Gjenåpning kr. 1.155,- (totalt kr. 2.310,-) yrkesdager mellom
kl.08.00–15.00. Utenom denne tid kr.1.733,-.
Gjenåpning kr. 1.733,- (totalt kr. 3.466,-).

Anleggsstrøm/anleggskasse 
Anleggsstrøm prises etter ordinære NEAS nettleietariffer for næringsvirksomhet. Kraftpris for anleggstrøm avtales med strømleverandør. I tillegg kommer montering/demontering og eventuelt leie av anleggskasse. Montering og demontering anleggskasse: kr. 3.438,- Leie anleggskasse pr.år: kr. 3.163,- 

Målertjenester 
Etter ønske fra kunde: kr. 1364,- 
Frafalles ved feil i måler 

Alle prisene er inkludert 25 % merverdiavgift.

For øvrig gjelder Energi Norge sin standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning