Priser og vilkår

Oppsigelse av abonnement 
Flytting og oppsigelse av abonnement varsles NEAS. Benytt gjerne e-post neas@neas.mr.no eller ta kontakt med vårt lokale Kundesenter på telefon 71 56 55 00. 

Priser stenging/ Gjenåpning av anlegg
Stenging i forbindelse med mislighold av betaling, tekniske mangler e.l.:
Stenging utføres uten omkostninger. 
Gjenåpning kr. 1.155,- yrkesdager mellom kl.08.00–15.00. Utenom denne tid kr.1.733,-.

Øvrige stenginger:
Stenging i forbindelse med kunders egeninitierte årsaker, som f.eks. ved lengre fravær:
Stenging kr. 1.155,-. Gjenåpning kr. 1.155,- (totalt kr. 2.310,-) yrkesdager mellom
kl.08.00–15.00. Utenom denne tid kr.1.733,-.
Gjenåpning kr. 1.733,- (totalt kr. 3.466,-).

Målertjenester 
Etter ønske fra kunde: kr. 1364,- 
Frafalles ved feil i måler 

Gebyr for ikke-automatiske strømmålere
Kunder med strømanlegg uten fjernavlest automatisk strømmåler (AMS-måler) vil fra 2019 bli fakturert et gebyr for ikke-automatisk strømmåler på kr.1975,- inkludert merverdiavgift per år. Gebyret skal dekke inn merkostnadene ved å beholde den gamle måleren.

Mer informasjon om gebyret hos NVE:

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/stromkunden-ma-betale-for-manuell-avlesing/


Alle prisene er inkludert 25 % merverdiavgift.

For øvrig gjelder Energi Norge sin standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning