intro-tekst

Alle Neas sine kunder har nå fått ny automatisk strømmåler. Det er viktig at du som kunde setter deg inn i hvordan din nye måler fungerer.

Strømmåleren din sender automatisk målerverdier til ditt nettselskap. Det betyr at du slipper å gjøre dette manuelt. For at dette skal fungere må den automatiske målereren være tilkoblet spenning. Er den ikke det, vil innsending av målerverdier stoppe og nettselskapet vil få feilmelding fra din måler.

Bruker du å slå av strømmen når du ikke oppholder deg i boenheten, ønsker vi at du bruker målerens innebygde bryterfunksjon til å gjøre anlegget strømløst. Ditt anlegg vil da være frakoplet, men måleren fungerer og nettselskapet vil ha kontakt med måleren.

På denne siden kan du se hvordan du bruker målerens innebygde bryterfunksjon til å både slå av og slå på måleren.

Dersom displayet på strømmåleren din er tomt kan det være at hovedsikringen ikke er på. Skru på hovedsikringen i sikringsskapet før du går videre.

intro-tekst

Slik skrur du måleren på

  1. Bryterdiode blinker rødt
  2. Hold venstre trykknapp inne i ca 6 sekunder. Bryteren koples inn (tydelig klikk høres), bryterdiode slukker. Strømmen er slått på.
intro-tekst

Displayet

På strømmåleren din har du et display, samt ett sett med knapper.

Displayet viser ditt strømforbruk.

Under displayet finner du to lys, og to knapper.

intro-tekst

Lampene

Det nederste av de to lysene forteller noe om status på din målerenhet.

Om denne er slukket, er måleren tilkoblet.

Om denne blinker, er måleren frakoblet.

Om denne lyser konstant rødt, er dette tegn på at måleren er blokkert. Dersom dette skjer, kan du ta kontakt med neas på 71 56 55 25.

intro-tekst

Knappene

Under displayet finner du også to knapper.

Av disse knappene, er det knappen til venstre som må klikkes for å skru av og på måleren.

intro-tekst

Slik skrur du måleren av

For å skru AV måleren, klikker du venstre knapp 1 gang.

Deretter vises teksten "DCON" i displayet.

Når du ser denne teksten, klikker du en gang til, men denne gangen holder du knappen inne i cirka 6 sekunder. Du kommer til å høre en klikkelyd når måleren blir skrudd av.

Du vil deretter se at den nederste av de to lampene begynner å blinke. Dette er et tegn på at strømmåleren din er skrudd av, men er klar til å skrues på igjen.