Tjenester vi kan hjelpe deg med

Bygge og grave
Skal du bygge eller gjøre annet gravearbeid? Før du setter spaden i jorda bør du kontakte gravemeldingstjenesten for å få informasjon om kabler i bakken.
Les mer om gravearbeid
Arbeid nær høyspentlinjer og kabler er livsfarlig
Vi har laget en brosjyre med sikkerhetstiltak og annen viktig informasjon for aktører som skal arbeide nær høyspentlinjer og kabler.
Last ned